woensdag, 26. juni 2024 - 17:23

Dienst Toeslagen attendeert 150.000 huishoudens op mogelijk recht op zorgtoeslag

Foto van zorgtoeslag Belasting | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

150.000 huishoudens ontvangen deze week een brief van Dienst Toeslagen om hen erop te wijzen dat ze mogelijk nog toeslag over 2023 kunnen krijgen. Dit meldt het ministerie van Financiën woensdag.

Acties

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben. Toeslagen zijn voor veel mensen onmisbaar om elke maand financieel uit te komen. Daarom is het ook belangrijk dat mensen de toeslagen waar zij gebruik van kunnen maken, ook echt aanvragen. Op verschillende momenten in het jaar zijn er acties om mensen te informeren over toeslagen. 

Inkomensondersteuning

Dienst Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 5,9 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. Toch vraagt één op de tien mensen geen zorgtoeslag aan, terwijl ze hier wel recht op hebben. Daarom ontvangt een groep huishoudens die nog geen zorgtoeslag over 2023 heeft aangevraagd, maar daar mogelijk wel recht op heeft, deze week een attenderingsbrief.  

Attenderingsbrief

Daarin legt Dienst Toeslagen uit hoe mensen kunnen controleren of zij inderdaad nog recht hebben op zorgtoeslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Naast het aanvragen van zorgtoeslag met terugwerkende kracht kunnen mensen ook nog huurtoeslag en kindgebonden budget over 2023 aanvragen tot en met 1 september 2024.

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen al eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op Mijn toeslagen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij één van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt. 

Mensen actief benaderen

Ook benadert Dienst Toeslagen actief mensen die mogelijk recht hebben op toeslagen. Zo wordt iemand die een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV, ook door het UWV actief doorverwezen naar Dienst Toeslagen. Ook versturen Dienst Toeslagen, Belastingdienst en DUO samen aan 17-jarigen een brief vlak voordat ze 18 worden. Hierin worden jongeren gewezen op het kunnen krijgen van toeslagen, eventueel belastingteruggave van de Belastingdienst en recht op studiefinanciering vanuit DUO.

Verbeteren dienstverlening

Voor mensen die al een of meerdere toeslagen ontvangen blijft het belangrijk om veranderingen in hun situatie, bijvoorbeeld in inkomen of aantal uren kinderopvang zo snel mogelijk door te geven. In maart lanceerden Dienst Toeslagen de nieuwe app Toeslagen. Met deze app kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslag(en) nu berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen op een eenvoudige en veilige wijze via de app doorgeven. Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan Dienst Toeslagen mensen via de app attenderen op en ondersteunen bij het geven van wijzigingen, zodat toeslagontvangers hun gegevens actueel houden.

Categorie:
Provincie: