zaterdag, 4. juni 2022 - 11:04 Update: 04-06-2022 11:04

Natuurlijk gedrag stimuleren in alternatieve huisvesting bevordert welzijn varkens

Varkens
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Wageningen

Varkens die worden gehouden in alternatieve huisvesting met verrijking, later afspenen en groepshuisvesting tijdens het zogen, lijken meer weerstand te hebben dan varkens die op conventionele wijze gehouden worden. Dit blijkt uit van Wageningen University & Research (WUR). In deze alternatieve huisvesting vertonen de varkens meer natuurlijk gedrag dat hun welzijn bevordert.

Tijdens de studie werden de varkens blootgesteld aan een aantal stressoren die ook in de conventionele varkenshouderij voorkomen. De varkens in de alternatieve huisvesting bleken hier minder last van te hebben en herstelden zich sneller van de uitdagingen. Bovendien hadden zij minder chronische stress. ‘Het stresshormoom cortisol werd bij deze varkens in lagere concentraties gevonden in hun haren’, zegt onderzoeker Séverine Parois. ‘Deze bevindingen suggereren een verhoogd welzijn.’

Natuurlijk gedrag

In het alternatieve huisvestingssysteem bootsten de onderzoekers enkele natuurlijke omstandigheden na die belangrijk zijn voor de natuurlijke gedragsontwikkeling van varkens. De biggetjes werden na negen weken afgespeend in plaats van al na vier weken, en werden samen met andere biggetjes gehouden tijdens het zogen. Ook na het afspenen waren er meer speeltjes voor de biggetjes. Daarnaast was er strooisel om in te wroeten en hadden ze meer ruimte tot hun beschikking.

Doordat de varkens sneller herstellen van onvermijdelijke uitdagingen, worden problemen voorkomen en kan het gebruik van antibiotica en andere medicijnen in de varkenshouderij verder worden teruggedrongen. Het verhogen van het welzijn door het aanbieden van sociale interactie en verrijking dat beter aansluit bij de natuurlijke behoeften van varkens lijkt een veelbelovende strategie om het welzijn te verbeteren.

Biggen herstellen sneller

‘Sneller herstel van ziektes en andere uitdagingen is goed voor het welzijn van de varkens, maar ook voor de boer’, zegt universitair hoofddocent Liesbeth Bolhuis. ‘Weerbare varkens zouden ook wel eens gezonder kunnen zijn. Dit helpt ons het dier in zijn omgeving te begrijpen. Dat maakt het de moeite waard om na te denken hoe de bestaande huisvesting aan te passen om de natuurlijke gedragsontwikkeling van de varkens te stimuleren.’

Categorie:
Tag(s):