donderdag, 23. februari 2006 - 10:39

'Aangevers tevreden'

Rotterdam

Ruim 90% van de mensen die in 2005 aangifte hebben gedaan, is tevreden over de manier waarop de politie hen behandeld heeft. Dit blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat door de politie van Rotterdam sinds het najaar van 2004 wordt gehouden. Publiekstevredenheid is in 2006 één van de speerpunten van het korps. Niet alleen de tevredenheid van aangevers wordt gemeten, er is bijvoorbeeld ook een huis-aan-huis blad uitgegeven met achtergrondinformatie, ‘Politiepost’, en steeds meer mensen die een incident melden krijgen een terugkoppeling over de inzet van politie op hun melding.

Eind 2003 was ‘de aangifte’ een belangrijk punt voor het korps. Destijds werd een aangifteprotocol ontwikkeld, waarin werd vastgesteld hoe politiemedewerkers moeten omgaan met de aangifte. Zo zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het informeren van de aangever over de afhandeling van zijn aangifte. Iedereen die aangifte doet, krijgt een map met daarin informatie over wat er met hun aangifte gebeurt.

Ook is er aandacht besteed aan verbetering van de wachtruimte en het bieden van zoveel mogelijk privacy tijdens het doen van aangifte. Tenslotte is ook de manier waarop iemand aangifte kan doen, telefonisch, via internet of aan het bureau, nogmaals onder de aandacht van het publiek gebracht.

Een eerste tevredenheidsonderzoek liep tot begin 2005, sindsdien wordt de tevredenheid continu gemeten. In de aangiftemap die iedere aangever meekrijgt, zit een enquêteformulier hierover. In 2005 was gemiddeld ruim 90% van de respondenten tevreden, iets waar het korps Rotterdam-Rijnmond trots op is.
Provincie:
Tag(s):