woensdag, 15. november 2006 - 16:49

Aquapol op internet

Rotterdam

Met ingang van 15 november is de internetsite van Aquapol in de lucht, een Europees samenwerkingsverband tussen politieorganisaties die zich bezighouden met veiligheid en handhaving op het water. Aandachtsgebieden zijn de binnenvaart, zeevaart en recreatievaart.

Op de internetsite van Aquapol is zowel achtergrondinformatie als actuele informatie over dit samenwerkingsverband te vinden. Leden van Aquapol wisselen via een afgeschermd gedeelte van de site operationele informatie uit.

Aquapol is in 2002 met een tweeledige doelstelling opgericht. Het moest komen tot een goede internationale samenwerking en afstemming tussen de betrokken politieorganisaties en ten tweede het dienen van advies aan de Europese wet- en regelgevende instanties over zaken binnen het aandachtsgebied van Aquapol.

Bij Aquapol zijn op dit moment twaalf Europese landen aangesloten. Diverse andere Europese landen hebben al interesse getoond. Vanuit Nederland nemen het KLPD en de Zeehavenpolitie van het korps Rotterdam-Rijnmond deel. Aquapol is een onderdeel van Transport en Security van de Europese Unie.
Categorie:
Tag(s):