maandag, 20. november 2006 - 12:54

Bevolkingskrimp in Limburg

Amstelveen

In 2005 hebben Groningen, Friesland en Limburg te maken gehad met een afnemend aantal inwoners. Uit deze provincies vertrokken meer mensen dan zich er vestigden. In Limburg was ook het aantal geboorten kleiner dan het aantal overledenen. Dit blijkt uit maandag verschenen cijfers van het CBS.

Al geruime tijd vertrekken meer personen uit Limburg naar andere provincies dan er naar Limburg komen. De afgelopen tien jaar vertrokken per saldo ruim 11 duizend inwoners. Het gaat daarbij vooral om jongeren van 15 tot 30 jaar. Limburgers verhuizen vooral naar steden als Eindhoven, Nijmegen, Amsterdam, Tilburg en Utrecht, waar een universiteit of hogeschool is.

De laatste jaren komen steeds minder mensen uit het buitenland naar Limburg. Daardoor kent Limburg sinds 2001 een negatief migratiesaldo. In 2005 vertrokken bijna 3 duizend Limburgers meer naar het buitenland dan zich vanuit het buitenland in Limburg vestigden. Velen vertrokken naar België en Duitsland.

Limburg was in 2005 de eerste provincie waar meer mensen stierven dan er geboren werden. Dit kwam vooral doordat de geboortecijfers terugliepen. Er overleden 578 mensen meer dan er ter wereld kwamen.

Een mogelijke oorzaak is het vertrek van jongeren tot 30 jaar, waardoor er minder vrouwen zijn in de leeftijd waarop ze gewoonlijk kinderen krijgen. Bovendien krijgen Limburgse vrouwen gemiddeld minder kinderen. Ook wanneer rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw is het gemiddeld kindertal in Limburg het laagst van alle provincies.

In Limburg zijn de ontwikkelingen vooral geconcentreerd in het zuiden. In Zuid-Limburg is al vanaf 1997 de bevolkingsgroei negatief.

In 2005 hadden in Limburg 29 van de 47 gemeenten te maken met bevolkingsverlies. Bijna 60 procent van deze gemeenten lag in Zuid-Limburg. In Vaals en Valkenburg aan de Geul nam in 2005 de bevolking het meest af. Ook Maastricht kende een forse afname: het verloor in 2005 bijna 1 300 inwoners.
Provincie:
Tag(s):