zondag, 3. september 2006 - 10:55

'Brom effe normaal!'

Tilburg

Van september tot en met december 2006 controleert de politie in Tilburg extra op overtredingen van jeugdige brommer- en scooterrijders tot 18 jaar. Overtreders maken kans op een proces verbaal of worden doorverwezen naar Halt Brabant Centraal voor een alternatieve werkstraf en leerstraf. Dit alles onder het motto: Brom effe Normaal !

Wethouder Els Aarts-Engbers van Verkeer en Vervoer: “Het gebeurt nogal eens dat jongeren op scooters of bromfietsen overlast en gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken. Hier wil de gemeente, samen met de politie Midden- en West-Brabant, Halt Brabant Centraal en het Openbaar Ministerie wat aan doen. Door extra controles, maar ook door overtredende jongeren bewust te maken van hun gedrag en de ventuele gevolgend daarvan. Zowel voor hen als ook voor andere weggebruikers. Via een werk- en leerstraf bij Halt hopen we dit te bereiken.�

Het project Brom effe Normaal ! draait al in de gemeente Gilze en Rijen. In Tilburg gaat de vier maanden durende controle als proef van start. Doelstellingen van de campagne zijn het verhogen van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid voor de inwoners van Tilburg. Daarnaast het verhogen van het normbesef van jongeren en hun ouders. Ook het verhogen van de veiligheid in de Tilburgse straten en het vroegtijdig signaleren van risicogedrag en daarbij te zorgen voor juiste doorverwijzing. Na de proefperiode besluiten de partners of Brom effe Normaal! wordt omgezet in een structurele aanpak.
Provincie:
Tag(s):