maandag, 28. augustus 2006 - 9:27

Commissaris bemiddelt in conflict burgemeester

Raalte

Commissaris van de Koningin in Overijssel Jansen, heeft zondagochtend een eerste gesprek gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad in Raalte. Reden daarvoor was de unanieme vraag van de raad om met de commissaris overleg te voeren over het functioneren van burgemeester Bolhuis.

Het conflict tussen de burgemeester en de gemeenteraad is ontstaan doordat er thuis vanaf de computer van de burgemeester anonieme bijdragen zijn geleverd aan een internetdiscussie op roalte.net
Via gesprekken met de fractievoorzitters, de burgemeesters en de wethouders wil commissaris Jansen zich een beeld vormen of bemiddeling een oplossing biedt voor dit conflict. “Door hoor en wederhoor toe te passen met alle betrokken partijen wil ik kijken of er een basis is voor het verder functioneren van burgemeester Bolhuis�, aldus Jansen. “Over het feit of bemiddeling mogelijk is zal ik een advies uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.�

Naar verwachting zijn alle gesprekken begin september afgerond. De gemeenteraad van Raalte bespreekt op 7 september of er sprake is van een definitief verstoorde verhouding tussen de raad en burgemeester Bolhuis. Na deze vergadering brengt de commissaris een definitief advies uit aan de minister van BZK.
Provincie:
Tag(s):