donderdag, 9. maart 2006 - 9:32

Convenant Fivelcollege en Topsport Steunpunt

Delfzijl

Op 14 maart a.s. zal Foppe de Haan, voormalig S.C.Heerenveen-trainer en nu coach van Jong Oranje, de feestelijke ondertekening inleiden van het convenant tussen het Fivelcollege in Delfzijl en het Topsport Steunpunt Noord-Nederland.Hij doet dat met een lezing over de relatie tussen sport en onderwijs, een onderwerp waarover hij als geen ander boeiend kan vertellen. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt het voor meerdere talentvolle sporters als leerling van het Fivelcollege mogelijk om extra ondersteuning te krijgen in het combineren van hun topsportbeoefening met hun schoolopleiding.

In overleg met sportcoördinator Piet Helmus en de mentoren kunnen getalenteerde sporters gebruik maken van een uitgebreid pakket aan studiefaciliteiten, zoals aanpassing van het lesrooster, studiebegeleiding, uitstel en spreiding van proefwerken of vervangende opdrachten. De ondertekening op 14 maart van het convenant tussen Fivelcollege en het Topsport Steunpunt Noord-Nederland betekent een erkenning van de waarde en kwaliteit van deze activiteiten en verzekert het Fivelcollege van ondersteuning door het Topsport Steunpunt Noord-Nederland. Het TSNN is een stichting die in opdracht van het NOC*NSF, de noordelijke provincies en gemeenten werkzaamheden verricht voor talentvolle sporters in Noord-Nederland.


Daarnaast start het Fivelcollege met ingang van 1 augustus 2006 met zogenaamde ‘sportklassen’. Hierdoor wordt naast topsport ook aan breedtesport ruimte gegeven. Onder het motto ‘sportief en gezond leren’ wil het Fivelcollege jongeren ook voorbereiden op een leven lang sporten en bewegen.
Provincie:
Tag(s):