donderdag, 6. juli 2006 - 6:48

Daling lokale belastingdruk in Drenthe

Assen

De gemiddelde lokale belastingdruk per inwoner ligt in Drenthe in 2006 op 260 euro. Daarvan gaat 81 euro naar de onroerende zaakbelastingen, 105 euro naar de afvalstoffenheffing en 74 euro naar de rioolrechten. In 2005 bedroeg de gemiddelde belastingdruk per Drentse inwoner 312 euro. De cijfers komen uit het verslag Financiële Verkenningen 2006 waarin het college van gedeputeerde staten de financiële posities van de Drentse gemeenten voor 2006 naast elkaar heeft gezet. Met deze gegevens willen GS een vergelijking van de cijfers van de Drentse gemeenten onderling maken en een trendanalyse van elke Drentse gemeente over meerdere jaren.

Voor het begrotingsjaar 2006 is er voor het college van gedeputeerde staten geen aanleiding om preventief toezicht uit te oefenen. Dat betekent dat alle gemeenten in Drenthe een sluitende begroting en/of sluitende meerjarenraming hebben ingediend en pas achteraf verantwoording hoeven af te leggen met hun jaarrekening.

Uit de begrotingen van de Drentse gemeenten blijkt wel dat de gemeenten het in 2006 financieel nog steeds niet gemakkelijk hebben. Een aantal gemeenten heeft hun begroting 2006 sluitend gemaakt met eenmalige dekkingsmiddelen. De meeste gemeenten zijn bovendien bezig met bezuinigingsmaatregelen.

De belastingdruk loopt per gemeente behoorlijk uiteen. Zo betalen inwoners van Westerveld met 308 euro het meest aan belastingen en inwoners van Borger-Odoorn met 210 euro het minst.
Provincie:
Tag(s):