donderdag, 7. september 2006 - 8:42

Deltaplan voor Zuid-Hollandse molens

Den Haag

De provincie Zuid-Holland gaat alles op alles zetten om het beeld van de klassieke molen in het landschap te behouden. Dit wil ze bereiken door uitvoering van een Deltaplan voor molens, overdracht van kennis over instandhouding en restauratie en activiteiten tijdens het Jaar van de Molen in 2007. De provincie telt 240 molens, een kwart van alle molens in Nederland. Het grootste deel daarvan wordt door vrijwilligers beheerd.

Vanwege het grote toeristische en culturele belang van de molen voor Zuid-Holland en Nederland gaat de provincie haar subsidies voor molens vereenvoudigen.

Om het de moleneigenaren makkelijker te maken krijgen zij voor de instandhouding van hun molen een budget voor zes jaar, waarvan jaarlijks een deel wordt uitgekeerd. Zo kunnen ze bij de planning van werkzaamheden over zes jaar rekening houden met het toegekende budget. Uit een inventarisatie blijkt dat er een restauratie achterstand is van ongeveer 20 miljoen euro. De provincie wil dit de komende zes jaar inlopen en maakt per direct 1,5 miljoen euro extra vrij uit haar reserves om de ergste achterstanden in molenonderhoud op te pakken. Zuid-Holland besteedt jaarlijks ruim 1,3 miljoen euro aan onderhoud en restauratie van molens. Aan de rijksoverheid wordt gevraagd 5 miljoen euro bij te dragen.

Tijdens het Jaar van de Molen in 2007 worden door de provincie Zuid-Holland verschillende activiteiten opgestart. Zo wil Zuid-Holland proberen om bepaalde verdwenen molentypen, zoals de getijdemolen, weer op te bouwen via een arbeidsintegratieproject. De opzet is vergelijkbaar met die van de Bataviawerf in Lelystad, waar VOC schepen worden gereconstrueerd. Op dit moment wordt onderzocht of en zo ja, hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.

Verder gaat Zuid-Holland het Jaar van de Molen vieren door de vrijwillige molenaars in het zonnetje te zetten. Ook wordt er een lespakket samengesteld voor lagere en middelbare scholen, een rondreizende tentoonstelling ontwikkeld en worden een aantal manifestaties rond de molen georganiseerd, gericht op een groot publiek.

"Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid en vragen het Rijk dat ook te doen", aldus Erik van Heijningen, gedeputeerde Cultuur en Toerisme. "Geschiedenis, natuur en vrije tijd vormen, met molens, een ijzersterke combinatie. De molen is een van de belangrijke symbolen van Holland. We kunnen dat niet laten verslonzen. Het Deltaplan is daarom hard nodig. In 2007, het Jaar van de Molen, moeten die wieken weer kunnen draaien."
Provincie:
Tag(s):