woensdag, 1. februari 2006 - 18:03

Gemeente gaat reclame controleren

Zwolle

Afgelopen week hebben alle ondernemers in de binnenstad van Zwolle een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt aangekondigd dat de komende maanden de reclame-uitingen in de binnenstad worden gecontroleerd. De afgelopen jaren is regelmatig geklaagd over de wildgroei van reclame in de binnenstad van Zwolle. Door bewoners en bewonderaars van de binnenstad, maar ook door ondernemers zelf.

Het huidige systeem, dat uitgaat van zelfregulering door vergunningaanvraag, blijkt onvoldoende om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken.
Daarom is in overleg met de Stuurgroep Centrummanagement en de winkeliersvereniging besloten de reclame-uitingen in de binnenstad in 2006 extra aandacht te geven.

De controle bestaat uit een aantal stappen. Allereerst wordt geïnventariseerd of de ondernemer een vergunning heeft voor uw reclame-uitingen.
Medewerkers van de gemeente fotograferen de komende maanden alle gevels van de bedrijfspanden in de binnenstad. De teruggestuurde inventarisatieformulieren van de ondernemers worden vergeleken met de foto´s.
Ondernemers zonder vergunning krijgen de kans deze alsnog aan te vragen. Als deze vergunning geweigerd wordt, moet de aanwezige reclame worden aangepast cq. verwijderd.

In het uiterste geval zal de gemeente bestuursdwang -het verwijderen van de reclameuitingen op kosten van de overtreder- toepassen. Deze combinatie van maatregelen moet ertoe leiden dat de binnenstad in september van dit jaar gevrijwaard is van illegale reclame-uitingen.

Ondernemers met vragen over het project kunnen contact opnemen met de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente, via telefoonnummer <038> 498 32 72. Bovendien wordt op 17 februari een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle aangeschreven ondernemers.
Provincie:
Tag(s):