woensdag, 22. november 2006 - 13:39

Help! Ze gaan stappen

Goes

Op 22 november a.s. praten politie, horeca en de gemeente met ouders van brugklassers op het Goese Lyceum over het thema 'Help! Ze gaan stappen'.Aan het begin van de ouderavond krijgen de ouders een aantal stellingen voorgelegd, die de basis vormen voor een discussie later op de avond over het veilig uitgaan van jongeren in Goes.

Vorig jaar heeft de gemeente een onderzoek gedaan onder jongeren naar 'Veilig uitgaan in Goes'. Een van de aanbevelingen is om ouders van brugklassers te benaderen. De praktijk is dat het uitgaan vaak al begint in de brugklas. Bekend is dat op vrijdagmiddag, na schooltijd, veel jeugd de binnenstad intrekt en een bezoek brengt aan de vele horecagelegenheden. Uitgaan is vooral leuk en gezellig, maar het is wel belangrijk dat ouders vooraf met hun kinderen over 'veilig uitgaan' praten.

De volgende sprekers zijn op de ouderavond aanwezig: wethouder Van 't Westeinde, dhr. Springer van de Politie, dhr. Van de Velde namens de horeca en veiligheidscoördinator dhr. Oudesluys. De sprekers geven alle vier in het kort aan wat hun rol en verantwoordelijkheid is in veilig uitgaan in Goes. De heer Koster leidt vervolgens de discussie tussen de verschillende sprekers en de ouders.

Voor de gemeente, politie en horeca is het een pilot om op deze manier met ouders van brugklassers hierover te praten. De bedoeling is, dit jaarlijks of tweejaarlijks te laten terugkomen op de scholen voor voortgezet onderwijs.

De ouderavond vindt plaats in de aula van het Goese Lyceum en begint om 20.00 uur.
Provincie:
Tag(s):