donderdag, 21. december 2006 - 11:37

Herstel Pyramide van Austerlitz

Woudenberg

Gedeputeerde staten vragen provinciale staten € 1.273.300,- beschikbaar te stellen voor de afronding van de restauratie van de Pyramide van Austerlitz. Op voorstel van de Stichting Pyramide van Austerlitz is gekozen voor een plan van aanpak, waarbij de aard van dit kenmerkende monument behouden blijft. Uitgangspunt daarbij is dat het natuurlijke karakter van de Pyramide geaccepteerd wordt.

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) ondersteunt dit voorstel. De huidige schade aan de hellingen wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd. Daarnaast krijgen de trap en het bordes een nieuwe constructie en zal onderzocht worden of de toren gefundeerd en recht gezet moet worden.

Het koetshuis langs de provinciale weg wordt gerenoveerd en ingericht als bezoekerscentrum. Met het oog op herstelwerkzaamheden aan de Pyramide in de toekomst wordt een instandhoudingsfonds in het leven geroepen.
Provincie:
Tag(s):