maandag, 23. januari 2006 - 12:42

Herstel van verdroogde duinvalleien

Amstelveen

De laatste tien jaar hebben de duinwaterleidingbedrijven maatregelen genomen om de verdroging van duingebieden door onttrekking van drinkwater tegen te gaan. Dir blijft uit een onderzoek van het CBS.

Het beleid om deze verdroogde gebieden te herstellen heeft effect gehad, want in de gebieden waar maatregelen zijn genomen, is de soortenrijkdom toegenomen en groeien meer plantensoorten die kenmerkend zijn voor vochtige duinvalleien.
Provincie:
Tag(s):