dinsdag, 19. december 2006 - 10:43

KNGF Geleidehonden start actie ‘liever een botje dan een rotje’

Friesland

In Nederland gaat de jaarwisseling met het afsteken van veel knalvuurwerk gepaard. Helaas wordt dit meestal niet op de bij wet toegestane momenten afgestoken, maar zijn de eerste vuurwerkknallen al veel eerder te horen. Voor dieren is dit vaak een angstaanjagende ervaring.

Een extra kwetsbare groep is de blindengeleidehond en zijn baas. KNGF Geleidehonden vraagt hier aandacht voor met de actie ‘liever een botje dan een rotje’. De ambassadeurs van de geleidehondenschool, geleidehondgebruikers en puppypleeggezinnen verspreid door het land, gaan in december langs scholen en lokale media om aandacht te vragen voor het vuurwerkprobleem.

Geleidehonden leiden hun baas door het verkeer en langs obstakels. Zo kan de visueel gehandicapte zich zelfstandig in de maatschappij bewegen. De tweede helft van december is vanwege het voortijdig afsteken van vuurwerk voor veel blindengeleidehonden en hun baasjes een vervelende periode om op straat te lopen. Waar een ziende baas zijn hond om kan leiden omdat hij in de verte jongeren met vuurwerk bezig ziet, kan de gebruiker van een geleidehond moeilijk anticiperen op naderend onheil.

KNGF Geleidehonden vraagt dan ook met nadruk om geen vuurwerk in het bijzijn van de geleidehond en zijn baas af te steken. Of om de geleidehondgebruiker te waarschuwen als je ziet dat er vuurwerk wordt gegooid, dan wel de afsteker(s) er op aan te spreken.

Het afsteken van vuurwerk zorgt bij de hond en zijn blinde of zeer slechtziende baas al snel voor angst en onnodige stress. "In een enkel geval kan het afsteken van vuurwerk zelfs desastreuze gevolgen hebben, zoals een getraumatiseerde hond die niet meer voor het werk geschikt is", vertelt Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden. "In zo’n geval betekent dit dat iemand afstand moet doen van zijn hond, met alle emotionele, sociale en financiële gevolgen van dien. Denk alleen al aan het verdriet van de onvrijwillige scheiding tussen baas en hond en aan de enorme inperking van de mobiliteit en zelfstandigheid van de geleidehondgebruiker. Of aan de angst om de straat weer op te gaan voor de persoon in kwestie.�

Peter van der Heijden, hoofd Opleidingen bij KNGF Geleidehonden: "Ook voor onze organisatie heeft het afkeuren of opnieuw trainen van een hond consequenties: het hertrainen of opleiden van een nieuwe hond is een kostbare aangelegenheid. Daarom willen we graag aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van de geleidehond en zijn baas in de aanloop naar de jaarwisseling. In ons land is het bij wet toegestaan dat particulieren rond de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken van 31 december 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 januari 02.00 uur ‘s nachts. De ideale situatie is natuurlijk dat iedereen zich houdt aan de toegestane tijden voor het afsteken van vuurwerk. Dan kunnen kwetsbare groepen, zoals de geleidehond met zijn baas, daar rekening mee houden. Helaas is dat begrip voor sommigen nog steeds te veel gevraagd."

KNGF Geleidehonden leidt sinds 1935 honden op als geleidehond ten behoeve van blinden en zeer slechtzienden. Een geleidehond begeleidt zijn baas in het verkeer en vermijdt daarbij obstakels en/of situaties die voor zijn baas gevaar kunnen opleveren. Daarnaast zoekt de hond op commando bepaalde zaken op, zoals een trap, deur, brievenbus of lege plaats in het openbaar vervoer.

Dankzij een geleidehond kunnen visueel gehandicapten zelfstandig aan het meest drukke verkeer deelnemen zonder van familie of anderen afhankelijk te zijn. De onafhankelijkheid, bewegingsvrijheid en kameraadschap die de geleidehond zijn visueel gehandicapte baas of bazin (terug)geeft is uniek en onvervangbaar.

De aspirant-geleidehond is ongeveer 14 tot 16 maanden oud als hij aan de opleiding begint. De opleiding duurt 6 tot 8 maanden en gebeurt door ervaren, professionele instructeurs. KNGF Geleidehonden leidt per jaar zo'n 70 honden op, maar is voornemens dit aantal, gezien de toenemende vraag, te verhogen.
Provincie:
Tag(s):