woensdag, 13. december 2006 - 14:30

Minister De Geus wil uitbreiding ouderschapsverlof

Den Haag

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil werknemers een individueel recht geven op 26 weken ouderschapsverlof. Daardoor kunnen beide ouders elk in het eerste jaar, zes maanden achtereen voor hun kind zorgen. Dat is een verdubbeling van het huidige ouderschapsverlof. De Geus zei dit woensdag in reactie op de Emancipatiemonitor 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau die hij in Den Haag in ontvangst mocht nemen.

De levensloopregeling kent nu een ouderschapsverlofkorting van 50% van het minimumloon gedurende 13 weken. Dat zou dan, in het voorstel van De Geus, in duur verdubbelen. De extra kosten die het met zich meebrengt - 10 miljoen euro op jaarbasis - stelt de minister voor te betalen uit een geleidelijke afschaffing van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting van de afhankelijke partner naar de werkende partner.

De Emancipatiemonitor signaleert een stagnerende emancipatie omdat de jarenlange stijging van de arbeidsdeelname van vrouwen tot stilstand is gekomen. Volgens de minister is de teruggang deels te wijten aan de teruglopende economie van de afgelopen jaren. ‘Van het ingezette herstel plukken we nu pas de vruchten’, aldus De Geus. Hij zei er op te vertrouwen dat ook de werkgelegenheid voor vrouwen weer toe zal nemen. Ook de verlaging van de kosten voor kinderopvang en de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage per 1 januari zal er toe leiden dat meer vrouwen gaan werken, aldus minister De Geus.
Provincie:
Tag(s):