woensdag, 6. december 2006 - 17:54

Project energiebesparing succesvol

Hengelo

Vanaf begin 2004 hebben bijna 400 Hengelose huishoudens meegedaan aan het project ‘Energiebesparing: dat levert wat op!’ Deze huishoudens hebben samen, onder begeleiding van 21 coaches, een energiebesparing gerealiseerd van 318.000 kg CO2 op jaarbasis. Dat is ruim boven de oorspronkelijke doelstelling. Deze energiebesparing is voor meer dan 40 procent tot stand gekomen door gedragsverandering en voor bijna 60 procent door geïnstalleerde middelen, zoals spaarlampen. Voor de deelnemende huishoudens betekent dit een belangrijke kostenbesparing.

Wat 318.000 kg CO2 eigenlijk voorstelt werd tijdens de presentatie inzichtelijk gemaakt door aan te geven dat voor de opslag van deze hoeveelheid CO2 de inhoud van bijna 150 Brinktorens nodig zou zijn.

Wethouder Weber wees op het succes van het project dat, wellicht in een iets andere vorm, mogelijkheden biedt om in de toekomst een bijdrage te leveren aan de invulling van het armoedebestrijdingbeleid van de gemeente.

Het project bestond uit twee aan elkaar gekoppelde trajecten:

- Een gedragsveranderingtraject: Huishoudens namen deel aan zes bijeenkomsten van hun EnergieTeam, dat onder leiding stond van een vrijwillige coach. Tijdens de bijeenkomsten werden tips en adviezen uitgewisseld.

- Individueel advies: Een van de gemeentelijke energiebesparingconsulenten gaf advies aan een individueel huishouden. Dit advies leidde tot de samenstelling van een pakket aan maatregelen, bestaande uit spaarlampen, een waterbesparende douchekop, tochtstrippen, isolatiemateriaal en thermostatische radiatorkranen. Dit pakket aan maatregelen werd vervolgens bij de deelnemer thuis geïnstalleerd door werknemers van de SWB Midden Twente.

De gemeente heeft inmiddels een subsidieaanvraag ingediend voor een vervolg van het project.
Provincie:
Tag(s):