woensdag, 15. maart 2006 - 11:08

Rapen kievitseieren toegestaan

Leeuwarden

De bestuursrechter in Leeuwarden heeft het verzoek van de Faunabescherming om het rapen van kievitseieren te verbieden, woensdag afgewezen. Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben aan de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) een ontheffing verleend voor het rapen van kievitseieren. Belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorig jaar door de rechter geschorste ontheffing is de beperking van de raaptijd. Leden van de BFVW mogen nu tot en met 31 maart kievitseieren rapen op terreinen waar dat is toegestaan.

De voorzieningenrechter heeft de argumenten die de Faunabescherming hiertegen heeft aangevoerd, afgewezen. De contra-expertise waar de Faunabescherming mee is gekomen, heeft de rechter er niet van overtuigd dat de berekeningen van GS niet kloppen. Ook het argument dat het dermate slecht gaat met de kievit in Fryslân dat de ontheffing voor het rapen van eieren niet zou mogen worden verleend, is door de rechter verworpen.
Provincie:
Tag(s):