vrijdag, 25. augustus 2006 - 10:15

Samenwerking moet roofvogels beter beschermen

Zeist

De beste manier om roofvogels te beschermen is door het optimaliseren van hun leefgebieden. Ook valt er een en ander te verbeteren aan de houding van mensen tegenover roofvogels. Daarvoor is een brede samenwerking nodig tussen particuliere organisaties en de overheid. Dit maken Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Werkgroep Roofvogels Nederland bekend.

De gezamenlijke organisaties bundelen hun krachten voor een betere bescherming van roofvogels. Zij doen dit naar aanleiding van het Vogelfestival, dat aanstaand weekend wordt georganiseerd in de Oostvaardersplassen en in het teken staat van roofvogels. Het is van essentieel belang dat de leefgebieden van verschillende roofvogelsoorten verbeterd en vergroot worden. Dit is zowel noodzakelijk in natuurgebieden als in de stedelijke omgeving.

Ook dient bij boswerkzaamheden en agrarische activiteiten meer en beter rekening gehouden te worden met roofvogels. Om daar goed op in te kunnen spelen zijn onderzoek en voorlichting van belang. Tevens dient de bescherming in de
overwinteringsgebieden en langs de trekroutes van en naar Afrika te worden verbeterd.

Daarvoor is internationale samenwerking met overheden en natuurbeschermingsorganisaties onontbeerlijk.
Enkele beschermingsprojecten worden onderdeel van de reguliere activiteiten van Vogelbescherming Nederland en BirdLife International.
Provincie:
Tag(s):