donderdag, 5. januari 2006 - 14:12

Sportpark Ommen een stap dichterbij

Ommen

Wethouder Bertus Vos heeft uit handen van gedeputeerde Theo Rietkerk de zogenaamde 'Verklaring van geen bezwaar' ontvangen voor het bestemmingsplan van het nieuwe sportpark Westbroek. Met deze verklaring geven Gedeputeerde Staten aan geen bezwaar te hebben tegen het nieuwe bestemmingsplan Sportpark Ommen.

Daarmee komt de realisering van eerste slag van De Drieslag weer een stap dichterbij. Op 2 maart neemt de gemeenteraad van Ommen een besluit over het sportpark Ommen. Het streven is om in die maand ook te beginnen met de grondwerkzaamheden voor sportpark Westbroek.

Met de voortvarendheid van het afgeven van de verklaring laat de provincie zien dat zij het project De Drieslag een warm hart toedraagt en te hechten aan een voorspoedige voortgang van de ontwikkelingen in de De Drieslag.

Bij planontwikkeling hebben besturen van de sportverenigingen en de aanwonenden hun mening over het nieuwe sportpark kunnen geven. De reacties over het sportpark zijn positief.
De verenigingen zijn nauw betrokken bij de inrichting van het sportpark. Zo wordt een plek gecreëerd waar de sporters gebruik kunnen maken van sportfaciliteiten die voldoen aan de eisen van deze tijd.
Provincie:
Tag(s):