zaterdag, 23. december 2006 - 16:09

Subsidie voor aanpassing huisvesting brede scholen

Almere

Het ministerie van OCW heeft subsidie verstrekt voor drie Almeerse projecten. De gemeente heeft de subsidies aangevraagd met projectvoorstellen die de brede scholen hebben ingediend. Dit heeft de gemeente Almere bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende projecten:
 Het project ‘Playground manifestatieveld’ krijgt een subsidie van € 500.000. De school(sport)accommodatie van Echnaton wordt aangepast zodat sportverenigingen en kinderen uit Stedenwijk gebruik kunnen maken van de sportzalen en de studieruimte. Daarnaast wordt een playground (basketbalveld, pannavoetbalveld, skatebaan e.d.) aangelegd op het Manifestatieveld voor voor-, tussen- en naschoolse activiteiten van brede school Stedenwijk. Het project wordt getrokken door brede school Stedenwijk en scholengemeenschap Echnaton. Diverse andere partijen voorzien in cofinanciering.

 Een bedrag van € 100.377 gaat naar het project ‘Het Atelier, educatief ontmoetingspunt’ van brede school Het Meesterwerk. De subsidie is bedoeld om een aantal nog niet afgewerkte ruimtes in het Meesterwerk in te richten als educatieve ontmoetingsruimte. Hiervoor geldt eveneens dat diverse partijen het project met cofinanciering ondersteunen.

 € 5.604 is voor het project ‘De Schatkist’ van OBS De Egelantier en De Schoor. Dit is een buitenspeelproject voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

De subsidies zijn verstrekt in het kader van de "Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties in verband met multifunctioneel gebruik 2006".
Provincie:
Tag(s):