dinsdag, 26. september 2006 - 14:04

TU Delft en Shell investeren samen in duurzame mobiliteit

Delft

De eerste onderzoeksvoorstellen van het Shell/TU Delft Sustainable Mobility Programme zijn gehonoreerd. Vanaf 10 oktober gaan in Delft acht promovendi aan de slag om een bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit. De onderwerpen variëren van duurzame waterstofproductie tot verbeterde accu’s voor hybride auto’s en brandstofproductie met behulp van zonne-energie.

Het programma is een vierjarig samenwerkingsverband tussen de TU Delft en Shell, waarbij het bedrijf 3 miljoen euro investeert en de universiteit 1,5 miljoen euro. In de visie van beide organisaties zijn universiteiten en bedrijfsleven samen de drijvende kracht achter het innovatieve vermogen van Nederland.

De programmacommissie, bestaande uit drie personen van Shell en drie van de TU Delft, heeft uit 54 ingediende onderzoeksvoorstellen een (zeer diverse) selectie van acht gemaakt. Deze onderzoeksvoorstellen zullen elk aan de TU Delft door een promovendus worden uitgevoerd, in de periode van 2006 tot 2010. Tegen 2010 worden dan ook de eerste resultaten van het Shell/TU Delft Sustainable Mobility Programme verwacht.

De acht onderwerpen van de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen:
• Verkeerskundige modellering om de doorstroom van voertuigen te verbeteren
• De ontwikkeling van een milieuvriendelijke haven voor de overslag van droge bulkgoederen
• De duurzame productie van waterstof met een kernreactor
• Het verbeteren van (Li-ion) accu’s voor hybride voertuigen (twee verschillende projecten)
• De productie van brandstoffen via zonne-energie, door zonnecellen of via kunstmatige fotosynthese
• Het verwijderen van NOx via titaanoxide op wegen en gebouwen onder invloed van zonlicht
• De economisch en milieutechnisch verantwoorde winning van methaan uit gashydraten

De overeenkomst tussen Shell en de TU Delft heeft een looptijd van vier jaar. Shell zal jaarlijks 750.000 euro bijdragen aan de uitvoering van het onderzoek, de TU Delft stelt 375.000 euro per jaar beschikbaar. Shell verwerft daarmee de intellectuele eigendomsrechten van de onderzoeksresultaten die uit het programma voortvloeien. De TU Delft heeft het recht de resultaten te gebruiken voor eigen vervolgonderzoek.

Universiteit en bedrijfsleven zijn in de visie van Shell en de TU Delft samen de drijvende kracht achter het vergroten van het innovatieve vermogen van Nederland. Dit creëert economische waarde en helpt maatschappelijke problemen op te lossen. Via het gezamenlijke Sustainable Mobility Programme kunnen nieuwe technische mogelijkheden worden onderzocht die commerciële mogelijkheden voor duurzaam ondernemen bieden.
Provincie:
Tag(s):