vrijdag, 17. maart 2006 - 14:02

Veel varkens hebben MRSA bacterie

Bilthoven

Uit een onderzoek van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 40 % van de varkens drager is van het ‘varkenstype’ van MRSA ook wel ziekenhuis bacterie genoemd. MRSA is de aanduiding voor de meticillineresistente Staphylococcus aureus. Deze stafylokokkenvariant is niet gevoelig voor de antiobioticagroep van penicillinen.

De kans dat consumenten een MRSA-besmetting oplopen via het eten van varkensvlees is verwaarloosbaar klein. De bacterie wordt door verhitting van het vlees gedood. Wel zijn er vragen over de overdracht van dier-op-dier, van dier-op-mens, en van mens-op-mens. Ook over de risico's voor mensen die beroepsmatig met varkens omgaan zoals varkenshouders, dierenartsen en slachthuispersoneel, zijn niet alle vragen beantwoord.
Provincie:
Tag(s):