woensdag, 13. september 2006 - 18:13

Verruiming regeling oudkomerscertificaten gevraagd

Zwolle

Wethouder Peter Pot vraagt minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid om de regeling oudkomerscertificaten te verruimen. Hij vraagt dit, omdat in Zwolle anders een deel van de oudkomers die wel het inburgeringtraject met goed gevolg hebben afgelegd buiten de boot dreigt te vallen. Voor degenen die buiten de boot dreigen te vallen betaalt de gemeente tussentijds zelf het inburgeringexamen of de kosten van de taaltoets, zodat ze zonder extra kosten toch het oudkomerscertificaat kunnen krijgen.

Wethouder Pot vraagt Verdonk regeling oudkomerscertificaten te verruimen

De gemeente Zwolle voert sinds 2003 een breed inburgering- en integratiebeleid. Voor de financiering hiervan worden verschillende budgetten ingezet. Op deze manier kunnen meer inwoners van Zwolle gebruik maken van inburgeringtrajecten.

De gemeente Zwolle is in het verleden door het ministerie hiervoor geprezen en Zwolle wordt beschouwd als één van de voorlopers in Nederland. Nu blijkt dat oudkomers, waarvan het traject uit andere middelen dan de oudkomersmiddelen is bekostigd, niet in aanmerking komen voor een oudkomerscertificaat. De gemeente Zwolle vindt dit een onwenselijke situatie, omdat deze mensen wel aan alle vereisten voor een certificaat voldoen. Concreet kan dit betekenen dat de ene persoon niet in aanmerking komt voor een certificaat, terwijl zijn klasgenoot, die exact hetzelfde traject heeft gevolgd met hetzelfde resultaat, er wel voor in aanmerking komt.

Wethouder Pot: “Ik vind dit een vervelende situatie. Het is helaas onontkoombaar dat deze groep oudkomers alsnog een inburgeringexamen volgens de nieuwe wet Inburgering moeten gaan afleggen of de taaltoets moeten doen. Om hen enigszins tegemoet te komen heeft het college besloten om de kosten hiervan voor eigen rekening te nemen. Ik ga er vanuit dat mevrouw Verdonk dit ook een ongewenste situatie vindt en zie uit naar een snelle oplossing.�

Eind 2005 heeft de minister van Vreemdelingenzaken het oudkomerscertificaat geïntroduceerd. Met dit certificaat kan een oudkomer die een officieel oudkomerstraject heeft gevolgd en een voldoende taalniveau heeft behaald, vrijstelling krijgen van het inburgeringexamen van de Wet Inburgering. dan wel van voor de taaltoets, die noodzakelijk is voor naturalisatie.
Provincie:
Tag(s):