woensdag, 18. januari 2006 - 10:02

Verslaafden-opvang Weert verruimt openingstijden

Weert

De openingstijden van het Centrum voor Opvang en Verslavingszorg aan de Wilhelminasingel in Weert worden waarschijnlijk vanaf 1 februari 2006 verruimd. Daarmee willen de gemeente Weert, de GGZ-groep en het MOV Limburg (hard-) drugsgebruik in de openbare ruimte nog verder tegengaan en zo de overlast daarvan verminderen. Het gaat om een proef die 1 jaar duurt. Start van de proef hangt af van instemming van de gemeente Venlo, die het budget hiervoor beheert. Na de proef worden de verruimde openingstijden geëvalueerd.

De begeleidingscommissie voor het centrum heeft gevraagd om verruiming van de openingstijden en stemt in met deze proef.

Een voordeel van de verruiming van de openingstijden is dat de tijd die bezoekers (noodgedwongen) in buiten moeten doorbrengen tussen de sluiting van de nachtopvang om 8.00 uur ‘s ochtends en de opening van de dagopvang korter is. Door extra controles door de politie zal er op worden toegezien dat potentiële bezoekers ook tijdens deze uren van de dagopvang gebruik maken.

Bezoekers van de opvang kunnen straks in de ochtenduren ook al gebruik maken van de gebruiksruimte voor hun middelengebruik. Dit betekent afname van het gebruik en dus afname van overlast in de openbare ruimte. Overigens hebben de bezoekers zelf om langere openingstijden gevraagd.
Daarnaast biedt verruiming van de openstelling ook voordelen voor de methadonverstrekking. Die vindt vanaf 1 februari plaats tijdens de openingsuren van de dagopvang, in plaats van vóór de openstelling.

De verruiming van de openingstijden zal €68.000 euro kosten. Deze meerkosten zullen worden gedragen door de gemeenten Weert en Venlo. Als de openingstijden leiden tot de gewenste resultaten, is het de bedoeling dat de kosten volledig uit het budget voor regionale maatschappelijke opvangvoorzieningen worden betaald.

Op dit moment is het centrum overdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. In de nieuwe situatie opent de dagopvang eerder, namelijk om 10.00 uur en sluit deze om 15.30 uur. Ook de gebruiksruimte opent dan om 10.00 uur. Deze sluit om 15.00 uur.
Provincie:
Tag(s):