vrijdag, 9. juni 2006 - 17:33

'Werkgevers kunnen WGA-risico tien jaar dragen'

Vanaf 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) van hun werknemers tien jaar lang voor eigen rekening te nemen. Dat betekent dat zij de uitkering dan zelf betalen of dit risico verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Dit is de kern van een voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

Het vaststellen van de periode dat werkgevers zelf het WGA-risico kunnen dragen, is door het kabinet toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (de opvolger van de WAO), waarvan de WGA deel uitmaakt. Na het overgangsjaar 2006 kunnen alle werkgevers er in 2007 voor kiezen zelf het risico te dragen.

Het alternatief is publieke verzekering bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Hoe langer werkgevers zelf het risico dragen, hoe groter de stimulans voor werkgevers en particuliere verzekeraars om gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers weer zo snel en volledig mogelijk aan het werk te krijgen. Werkhervatting levert bij een langere periode meer op aan besparingen op uitkeringen dan bij een kortere periode. Daardoor is het sneller lonend om te investeren in (het aan de slag helpen van) werknemers.

Particuliere verzekeraars zijn wettelijk verplicht een financiële buffer op te bouwen om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. Voor het publieke UWV geldt dit niet. De premies van particuliere verzekeraars zouden daarom aanvankelijk hoger uitvallen dan die van het UWV.

Om toch gelijkwaardige concurrentiemogelijkheden te scheppen, komt er een tijdelijke opslag op de WGA-premie van het UWV. Alle werkgevers worden voor deze hogere private en publieke premies in de aanloopfase gecompenseerd door een extra verlaging van de basispremie voor arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie bedraagt 240 miljoen euro in 2007.
Categorie:
Tag(s):