woensdag, 5. april 2006 - 10:23

Zwaluwen massaal terug

Zeist

Dankzij de mildere weersomstandigheden van de laatste week is de boerenzwaluw massaal in Nederland teruggekeerd uit hun overwinteringgebied in tropisch Afrika. Ze zoeken in landelijke gebieden hun broedplaatsen op en bouwen een nest. Ondanks de elders in Europa heersende vogelgriep is er geen reden tot ongerustheid.

Het treffen van maatregelen tegen broedende zwaluwen is niet nodig. Jaarlijks broeden er 100.000 tot 200.000 paren in Nederland. Ze keren na de lange trektocht vaak op precies
dezelfde plek terug. Zwaluwen zijn nuttig vanwege de miljoenen vliegen en muggen die zij verorberen. Nog eventjes en ook de huiszwaluw keert terug vanuit Afrika. Beide vogels staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, waarvan de aantallen de laatste jaren flink zijn afgenomen.
Provincie:
Tag(s):