maandag, 12. maart 2007 - 20:49

�Geen aanleiding voor optreden tegen dorps- en ketenfeesten�

Winterswijk

Burgemeester en wethouders zien op dit moment geen aanleiding actie te ondernemen tegen zogenoemde dorps- en ketenfeesten. In een brief aan alle gemeenten vraag Horeca Nederland op te treden tegen dit soort feesten. Volgens de ondernemersorganisatie in de horecabranche voldoen deze feesten vaak niet aan allerlei wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid, milieu, alcoholgebruik en sociale hygiëne. Horeca Nederland vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de brief voor kennisgeving aan te nemen. Er is op dit moment in Winterswijk geen aanleiding om actie te ondernemen. Volgens het college komen feesten waarop Horeca Nederland doelt in Winterswijk niet voor. Het gaat om grootschalige langdurige feesten en feesten in ‘keten’. Winterswijk kent wel de traditionele volksfeesten in de buurtschappen maar die voldoen aan alle wettelijke eisen. Van oneerlijke concurrentie is op de volksfeesten geen sprake, omdat drank door erkende horecaondernemers met de vereiste ontheffingen wordt verstrekt.

Met betrekking tot het fenomeen ketenfeesten stelde de politie vorig jaar al een onderzoek in. Op basis van dit onderzoek concludeerde de politie dat dit type feesten in Winterswijk niet of nauwelijks voorkomt. Wel zijn er enkele plaatsen waar jongeren regelmatig in besloten kring en veelal onder toezicht van ouders bij elkaar komen. De ketenfeesten zoals Horeca Nederland beschrijft (feesten in schuren waar jongeren tegen betaling naar binnen kunnen en drank kunnen krijgen) zijn er in Winterswijk niet. Burgemeester Thijs van Beem besprak het onderwerp al eerder in het halfjaarlijkse horecaoverleg. Ook toen werd geconcludeerd dat dergelijke ketenfeesten in de gemeente Winterswijk niet voorkomen. Toen is ook met het bestuur afgesproken dat de gemeente eventuele meldingen direct onderzoekt en indien nodig meteen optreedt.

Ketenfeesten vormen op dit moment dus geen wezenlijk probleem vanuit het oogpunt van regelgeving en oneerlijke concurrentie. Wel is er binnen de gemeente Winterswijk continue aandacht om jongeren positief te beïnvloeden als het gaat om hun drinkgedrag. 'Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek' is een project dat nu anderhalf jaar bestaat. Eén van de meest recente activiteiten is het organiseren van homeparty’s. Niet voor jongeren maar voor ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Afgelopen maandag organiseerde de gemeente Winterswijk deze bijeenkomst als eerste in de Achterhoek. Het is een nieuw middel om ouders te bereiken en ze bewust te maken dat ze wel degelijk invloed hebben op het drinkgedrag van hun kind.
Provincie:
Tag(s):