zaterdag, 24. maart 2007 - 9:47

‘Pratend’ bouwbord wijst weggebruiker op werkzaamheden

Utrecht

Een opvallend bouwbord informeert vanaf deze week de automobilisten op de Atoomweg over de voortgang van de werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting tussen de A2 en Industrieterrein Lage Weide. De nieuwe wegaansluiting aan de westkant van Utrecht moet eind 2007 de bestaande aansluiting A2 - Oog in Al vervangen.

Op het bord zijn twee wegwerkers afgebeeld die elkaar via tekstballonnen bevragen over de werkzaamheden. De tekstballonnen worden aangepast al naar gelang de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Op dit moment zijn grondwerkzaamheden afgerond en start de gemeente met het afvlakken, funderen en verharden van de nieuwe toegangsweg.

Rijkswaterstaat is inmiddels bezig met de aanleg van een viaduct over de A2 ten behoeve van de nieuwe aansluiting A2- Lage Weide. Eind 2007 is de nieuwe aansluiting klaar en wordt de op- en afrit bij Oog in Al afgesloten. De nieuwe aansluiting tussen de A2 en Industrieterrein Lage Weide maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van de westkant van Utrecht op peil te houden.
Provincie:
Tag(s):