zaterdag, 10. maart 2007 - 23:10

Anonieme drugstest tijdens verkeerscontrole

Enschede

Verkeersdeelnemers konden zich zaterdag anoniem op drugs laten testen tijdens een verkeerscontrole van de politie in Enschede. Als tegenprestatie ontvingen de bestuurders 10 euro als er bloed bij hen mocht worden afgenomen, zo meldt de politie Twente. De controle vond plaats tussen 10.00 uur en 16.00 uur en werd gehouden op de Hengelosesestraat, Haaksbergerstraat, Deurningerstraat en Gronausestraat.

Tijdens deze controle werd naast alcohol ook een onderzoek gehouden naar drugs en medicijnen in het verkeer. Hierbij namen onderzoekers van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) deel aan de controle. Het onderzoek gebeurde vrijwillig en volstrekt anoniem. Steekproefsgewijs werden bestuurders die door de politie werden gecontroleerd gevraagd of zij aan het onderzoek wilde meewerken.

Doel van het onderzoek is om een representatief beeld te krijgen van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen onder Nederlandse automobilisten. Ook is het de bedoeling om met dit onderzoek vast te stellen hoe gevaarlijk het rijden onder invloed van deze stoffen is. Dat gebeurt door het drugs- en medicijngebruik van gewonde autobestuurders te vergelijken met dat van de niet-gewonde autobestuurders uit het onderzoek langs de weg.

In totaal werden 454 Personen gecontroleerd op alcohol en 60 personen werkten vrijwillig mee aan een bloedonderzoek. Van tien personen werd een speekselmonster afgenomen en drie personen weigerden medewerking. Tot grote tevredenheid van de politie Twente verkeerde geen enkele gecontroleerde bestuurder onder invloed van alcohol.
Provincie:
Tag(s):