zaterdag, 26. mei 2007 - 22:46

Assen gaat verontreinigd baggerslib verwijderen

Assen

Vanaf 1 september start de gemeente Assen met grootschalige baggerwerkzaamheden. Dit gebeurt in het Havenkanaal, Het Kanaal, De Vaart, Nijlandsloopje, Westerpark, Hertenkamp, Fokkersingel en de Zuidersingel. Door het uitbaggeren worden de wateren weer op voldoende diepte gebracht. Dit is noodzakelijk voor de ecologie, de waterhuishouding en de beroepsvaart.

De gemeente is sinds 2002 bezig met het onderhoud van de waterpartijen in het stedelijk gebied. Inmiddels zijn ruim 40 waterpartijen met licht verontreinigd baggerslib aangepakt. In de wateren die gepland zijn voor het najaar is licht tot sterk verontreinigd slib aanwezig. Deze verontreiniging levert geen risico’s op voor mens en dier. Toch is de verwijdering ervan noodzakelijk voor een gezonde ecologie en waterhuishouding.

Door het baggeren kan de beroepsvaart straks weer zonder problemen door het Havenkanaal. In totaal wordt ongeveer 80.000m3 verontreinigd baggerslib verwijderd, waarvan bijna 60.000 m3 uit het Havenkanaal. De baggerwerkzaamheden duren tot half februari 2008.

Naast de baggerwerkzaamheden worden de oevers van Het Havenkanaal aangepakt. Waar de oevers nog goed zijn blijven zij intact. Een ander deel wordt op een natuurvriendelijke wijze ingericht. Door de oeveraanpassingen krijgt Roeiclub ARC een jeugdwedstrijdbaan van 800 meter lengte. Ook komt er een verharde fietsverbinding op de kanaaldijk vanaf de Lonerbrug over het Afwateringskanaal naar de Van Doornestraat. De oeverwerkzaamheden starten naar verwachting begin 2008 en zullen voor de bouwvak van 2008 zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):