donderdag, 26. april 2007 - 9:47

´Turfroute Nieuwe Stijl´

Leeuwarden

Het toerisme in Zuidoost Friesland kan een stevige impuls krijgen. Aldus het onderzoeksrapport ‘Turfroute Nieuwe Stijl’, dat officieel gepresenteerd is aan gedeputeerde Bertus Mulder. Het rapport stelt een reeks maatregelen en voorzieningen voor om de eeuwenoude Turfroute als basis te gebruiken voor de toeristische ontwikkeling van Zuidoost Friesland.

‘De toegankelijkheid van deze prachtige route moet sterk verbeterd worden’, aldus drs. Verver van Grondmij die in opdracht van Stichting Nije Kompanjons aan het rapport werkte. Zo moet de vaarroute worden uitgediept tot minimaal 1,30 m. en moet het entreegeld voor de route worden opgeheven. Tevens wordt voorgesteld de route te voorzien van toeristische informatiepunten, zodat steeds meer toeristen kennis gaan maken met Zuidoost Friesland. De kosten van de uitvoering van het plan worden geraamd op een bedrag tussen de 2 en 5 miljoen euro.

Gedeputeerde Mulder verzekerde dat de Turfroute goed past binnen de toeristische beleidslijn van ‘Grenzeloos Varen’. ‘Der mei yn Súdeast Fryslân wol wat mear ambysje komme foar de wettersport’. De aanpak van de Turfroute zal moeten worden meegenomen in de projectvoorstellen aan het nieuwe provinciale bestuur.

Met Varen tussen de bomen promoot Fryslân Marketing de Turfroute in de Beleef Friesland campagne. De route verbindt maar liefst vier Nationale Parken en is daarmee uniek in Nederland.
Provincie:
Tag(s):