woensdag, 21. maart 2007 - 9:41

Betrouwbaar kopje koffie

NWO-onderzoekster Laura Brandán Briones heeft het testen van software op een hoger niveau gebracht. Ze verbeterde zowel de tests zelf als de methode om de betrouwbaarheid hiervan vast te stellen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wasmachines en koffieautomaten veel beter getest worden voor ze op de markt komen. Brandán Briones promoveert op 21 maart aan de Universiteit Twente.

Brandán Briones bracht een aantal fikse verbeteringen aan. Allereerst maakte zij het mogelijk om de factor tijd mee te nemen bij het testen. Niet alleen kan bepaald worden of er daadwerkelijk koffie uit de automaat komt, maar ook hoe lang dat duurt.

Brandán Briones ontwikkelde een goede maat om de betrouwbaarheid van tests vast te stellen. Dit kan door te bepalen welk deel van het systeem getest is: de dekkingsgraad. Een groot probleem bij het testen van software, is het gigantisch aantal scenario’s dat een systeem biedt. Dit zijn er meer dan het aantal elementaire deeltjes in het universum. Het is dan ook onmogelijk om deze allemaal te testen. De dekkingsgraad is een maat voor betrouwbaarheid van een systeem. Heb je een automaat met koffie en thee en test je alle mogelijke opties die koffie opleveren, dan is de dekkingsgraad 50%.

De oude methode om deze dekkingsgraad te bepalen ging uit van alle mogelijke bewerkingen in een systeem om tot bijvoorbeeld een kopje zwarte koffie te komen. Het systeem kan echter op verschillende manieren hetzelfde kopje koffie leveren. Bij de methode van Brandán Briones geven al deze verschillende manieren dezelfde waarde. De dekkingsgraad varieert dus niet meer.

Ernst
De methode die Brandán Briones ontwikkelde houdt voor het eerst ook rekening met de ernst van mogelijke fouten. Dit is een groot voordeel voor bedrijven die een risicoschatting willen maken. Het meewegen van het belang van de fouten levert een veel nauwkeuriger en realistischer betrouwbaarheidsmaat. Het is immers erger dat er melk in je zwarte koffie komt dan dat de sterkte net niet helemaal klopt.

Computerchips-bouwer ASML heeft het werk van Briones met interesse gevolgd en past het inmiddels toe. Het onderzoek van Brandán Briones maakt onderdeel uit van het NWO-project Systematic Testing of Realtime Embedded Software Systems (STRESS).
Categorie:
Tag(s):