vrijdag, 19. januari 2007 - 8:54

Clustercommandant

Winterswijk

De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk krijgen een gezamenlijke brandweercommandant. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het werven van een gezamenlijke commandant voor het cluster van gemeenten.

Zowel Oost Gelre als Winterswijk hebben op dit moment geen commandant. Omdat het geen fulltime functie is, is het mogelijk om een commandant te ‘delen’ met andere gemeenten.

De gezamenlijke commandant vervult de functie van gemeentelijk commandant brandweer in de vier deelnemende gemeenten en maakt deel uit van het Management Team van de Regionale Brandweer van de VNOG.

Het genoemde cluster van gemeenten zou moeten beschikken over een eigen commandant die kennis en kunde kan leveren op het gebied van aansturing van het korps en het onderdeel veiligheid.

Ook heeft de clustercommandant een belangrijke rol op het gebied van integrale veiligheid, zowel richting de regio als richting gemeenten. De dagelijkse leiding aan het lokale brandweerkorps krijgt vorm via de postcommandant. Het aanstellen van een clustercommandant moet resulteren in verbetering van kwaliteit en efficiency.

Op dit moment wordt er op onderdelen als samengewerkt met bijvoorbeeld Oost Gelre op het gebied van inkoop en reiniging van brandweerkleding. Deze samenwerking wordt nog verder uitgebreid. De brandweerorganisatie moet daarnaast ook voldoen aan verder toenemende kwaliteitseisen, waarvoor schaalvergroting noodzakelijk is.

Ook de gemeentelijke herindelingen hebben gevolgen voor het beleid en beheer van de lokale brandweerzorg. Zo heeft elke gemeente de positie van de brandweer op verschillende manieren vorm gegeven. De nog aan te stellen clustercommandant wordt ingezet als een soort ‘kwartiermaker’.

Hij zal zelf een ontwikkelplan opstellen om te komen tot een zo breed mogelijke onderlinge samenwerking. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2007 een clustercommandant te benoemen. De VNOG wordt gevraagd de juiste persoon voor te dragen.
Provincie:
Tag(s):