vrijdag, 19. januari 2007 - 21:34

Eerste lelieshow in Noord - Nederland geopend

Frederiksoord

De belasting van het milieu als gevolg van gewasbescherming bij de bollenteelt is het afgelopen jaar met zestig procent verminderd. Dit resultaat is bekendgemaakt tijdens de eerste lelieshow in Noord-Nederland, die de Drentse gedeputeerde Ali Edelenbosch (PvdA) vrijdag in Frederiksoord heeft geopend. Een praktijkproef met de teelt van afrikaantjes als alternatief voor “natte grondontsmetting� blijkt eveneens zeer succesvol.

Bijna alle Drentse telers besloten in 2005 mee te doen aan het stimuleringsproject “Duurzame bollenteelt in Drenthe�. Het project heeft als doel om eind dit jaar de belasting van het milieu met tenminste 75 procent te hebben teruggebracht. Dat betekent dat de deelnemers op de goede weg zijn. Door middel van proefvelden wordt getoond hoe het milieu minder kan worden belast zonder dat de bedrijfsvoering extra risico loopt. Het project leidt niet tot minder bespuitingen, maar wel tot het gebruik van minder belastende middelen en het verlagen van de dosis. Het project is een samenwerkingsverband van de brancheorganisaties, telers, gemeenten, waterschappen, waterleidingmaatschappijen, de Milieufederatie en de provincie.

Een proef voor het gebruik van afrikaantjes (tagetes) in de strijd tegen aaltjes (Pratylenchus penetrans) in de lelieteelt is goed verlopen. Als alternatief voor natte grondontsmetting heeft het agrarisch onderzoek- en adviesbureau HLB onderzoek gedaan naar de effecten van de teelt van afrikaantjes op aaltjes die zich schuilhouden op de ingezaaide percelen. Uit het onderzoek blijkt dat de werking onder vrijwel alle omstandigheden bijna 100 procent is. Voor de proef heeft de provincie een stimuleringsregeling getroffen, waaraan acht van de 23 lelietelers in Drenthe gebruik hebben gemaakt. De regeling is dit jaar opnieuw van kracht.

Gedeputeerde Edelenbosch bedankte tijdens de opening van de lelieshow alle betrokkenen die zich inzetten voor een vermindering van de belasting van het milieu. De show in Frederiksoord is zaterdag 20 en zondag 21 januari van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor het publiek.
Provincie:
Tag(s):