maandag, 26. maart 2007 - 16:04

Extra waarschuwing voor voetgangers bij oversteek busbaan

Utrecht

Op 13 kruispunten langs busbanen in de stad zijn extra waarschuwingslichten geïnstalleerd die voetgangers attenderen op passerende bussen. Ook komen er bordjes die voetgangers waarschuwen voor busverkeer. Het gaat om aanvullende maatregelen op oversteken, die uit drie gedeelten bestaan: rijbaan-busbaan-rijbaan. De aanvullende maatregelen komen naast de voetgangerslichten, de waarschuwingslichten en de bussignaleringspieper, die er al staan.

Hoewel de beveiliging van dergelijke driedelige voetgangersoversteken geheel voldoet aan wettelijke vereisten en ook elders in het land toegepast wordt, heeft de gemeente Utrecht besloten tot aanvullende maatregelen. Aanleiding is de evaluatie van een ongeval waarbij een voetganger bij oversteek van de busbaan gegrepen is door een passerende bus en ernstig gewond is geraakt.

Om voetgangers extra te attenderen op naderende bussen zijn nu als aanvullende maatregelen aan weerskanten van de busbaan op borsthoogte lampen geïnstalleerd, die rood flikkeren bij een naderende bus en worden er nog waarschuwingsbordjes aangebracht.
Provincie:
Tag(s):