dinsdag, 27. maart 2007 - 10:23

Gezicht op Zierikzee weer terug

Zierikzee

Het schilderij Gezicht op Zierikzee is na een ingrijpende restauratie weer terug in het Stadhuismuseum, Meelstraat 6 in Zierikzee. Het schilderij, een van de topstukken uit de collectie van het Stadhuismuseum, is het afgelopen jaar in oude luister hersteld door restauratieatelier Oude Delft. De restaurator heeft de loszittende verf vastgezet en het oppervlaktevuil en oude overschilderingen verwijderd.

Het schilderij is vervaardigd door een onbekende schilder in de 17de eeuw. Het is een zeer belangrijk werk omdat het vooralsnog het enige bekende geschilderde gezicht op Zierikzee is uit de 17de eeuw. Uit deze periode zijn wel enkele gravures bewaard gebleven waarop stadsgezichten zijn afgebeeld. Samen met deze afbeeldingen biedt dit schildering veel topografische informatie over de stad.

Hoewel het schilderij te lijden heeft gehad van veroudering, is het nog steeds in oorspronkelijke staat. De olieverf is aangebracht op drie planken waaraan bij voorgaande restauraties weinig is veranderd.

Het schilderij is eigendom van Stichting het Burgerweeshuis en is in bruikleen gegeven aan het Stadhuismuseum. Daar was het sinds 1973 te zien. In 2003 werd na een periodieke controle besloten het te laten restaureren. Naast de eigenaar (het Burgerweeshuis) en de bruikleennemer (de gemeente Schouwen-Duiveland), droegen de volgende fondsen en subsidiegevers bij aan de kosten van restauratie: het VSB-fonds, het Steunfonds voor Zeeuwse Musea en de Slavenkas Zierikzee.

Het schilderij is vanaf 1 mei te zien als het Stadhuismuseum zijn deuren opent voor het publiek.
Provincie:
Tag(s):