vrijdag, 16. februari 2007 - 10:56

Groningen heeft pilot huisverbod

Groningen

De pilot huisverbod gaat een nieuwe fase in. Vanaf 19 februari a.s. zal in de gemeente Groningen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen. De pilotgemeenten Venlo en Amsterdam volgen respectievelijk eind februari en half maart.

De pilot houdt verband met de Wet tijdelijk huisverbod die vorig jaar bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in de bevoegdheid voor burgemeesters om bij huiselijk geweld of (ernstig vermoeden van) kindermishandeling een huisverbod op te leggen. Plegers van huiselijk geweld mogen dan gedurende tien dagen hun woning niet in en mogen in die periode ook geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt en dat hulpverlening op gang kan komen.

Omdat het wetvoorstel nog in behandeling is, kan tijdens de pilotperiode slechts op basis van vrijwilligheid een huisverbod worden
Provincie:
Tag(s):