woensdag, 14. februari 2007 - 21:01

Groot buurtonderzoek moet einde maken aan brandstichtingen

Hoogeveen

Met een groot buurtonderzoek onder ruim 800 adressen hoopt de politie de dader(s) op te sporen van de brandstichtingen, waaronder een aantal ernstige autobranden, in een deel van Hoogeveen West.

Vanaf juli vorig jaar is er in de wijken De Weide, Schoonvelde, Schutlanden, Trasselt en Kattouw vaak brand gesticht. In de meeste gevallen gaat het om kleine brandjes in containers, banken e.d. Er waren echter ook een vijftiental ernstige branden waarbij auto’s of caravans in brand werden gestoken.

Op 21 januari werden in de Roggekamp nog twee auto’s in brand gestoken, één daarvan brandde bijna helemaal uit. Bij deze grotere branden ontstond vaak veel schade en enkele keren ook gevaar voor het overslaan van de brand naar woningen. De meeste branden woedden in het weekend en in de nachtelijke uren.

De politie is al enkele maanden bezig met een grondig onderzoek naar de daders van deze branden. Hoewel een enkele brandstichting kon worden opgelost heeft de politie echter nog geen spoor van de dader(s) van de serie brandstichtingen. Gelet op de wijze waarop de meeste autobranden zijn aangestoken acht de politie de kans groot dat het steeds om dezelfde dader of daders gaat.

Uit het politieonderzoek tot nu toe komt regelmatig naar voren dat buurtbewoners dingen hebben gezien of weten die voor het politieonderzoek van belang kunnen zijn. Mensen melden dit echter niet altijd. Om nu zoveel mogelijk van belang zijnde informatie boven water te krijgen gaat de politie volgende week ruim 800 adressen in deze wijken bezoeken.

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gaan agenten tussen 17.00 en 20.00 uur op pad met vragenlijsten. De mensen die thuis zijn zullen worden bevraagd en voor de huisgenoten worden vragenlijsten achtergelaten. Op deze wijze hoopt de politie samen met de buurtbewoners een eind te kunnen maken aan deze brandstichtingen.
Provincie:
Tag(s):