donderdag, 29. maart 2007 - 9:01

Haaglanden veiliger

Den Haag

De regio Haaglanden is vorig jaar wederom veiliger geworden. Het aantal aangiften van misdrijven (circa 81.000) benadert dat van 1996 toen er 80.381 keer aangifte werd gedaan. Het aantal aangiften van misdrijfslachtoffers is in 2006 ten opzichte van 2002 met 24% gedaald.

De inwoners van Haaglanden voelen zich steeds vaker veilig, de pakkans is aanzienlijk verhoogd en ook het ophelderingspercentage is in een paar jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van Politie Haaglanden over 2006.

Vooral de vermogenscriminaliteit is in een paar jaar tijd fors gedaald. Ten opzichte van 2002 bedroeg de daling 38 procent. Ten opzichte van het ‘succes’ jaar 2005 daalde het percentage zelfs met 10 procent. Onder vermogenscriminaliteit vallen veelvoorkomende delicten zoals
,fietsendiefstal (-44 procent), woninginbraak (-28 procent) ,diefstal uit de auto (-55 procent),straatroven (-45 procent), overvallen (-29 procent).

Toch is er in de regio Haaglanden, net als elders in het land, wel een stijging van aangiften van mishandeling en bedreiging te zien. Ten opzichte van 2005 nam het aantal bedreigingen toe met 4 procent en het aantal mishandelingen met 5 procent. Met name het aantal aangiften van geweld in de privé-sfeer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal slachtoffers van mishandeling en bedreiging zich het afgelopen jaar heeft gestabiliseerd.

De stijging van het aantal aangiften kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan een toenemende aangiftebereidheid bij slachtoffers door de gerichte aanpak van de politie van huiselijk geweld. Gerichte aandacht zal evenwel moeten blijven bestaan voor met name de notoire geweldplegers, huiselijk geweld en respectloos gedrag van burgers ten opzichte van elkaar. De geweldplegersaanpak die, gelijkend op de veelplegeraanpak, in 2006 is ingezet gaat in 2007 verder gestalte krijgen.
Provincie:
Tag(s):