woensdag, 4. april 2007 - 11:51

Heerenveen slankt regels bouwvergunning af

Heerenveen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 3 april gaven verschillende organisaties hun visie op het Heerenveens model. Ze waarderen de doelstelling van de gemeente Heerenveen om met minder regels, toetsing en handhaving de kwaliteit van bouwen op peil te houden. Om de kwaliteit van bouwen te borgen, werd een overeenkomst getekend door Bouwend Nederland, woningcorporaties Arqin en Woonbedrijf Zuid-West en de gemeente Heerenveen.

Bouwend Nederland
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, is verheugd dat bouwen in Heerenveen nu eenvoudiger wordt en met minder administratieve lasten gepaard gaat: “Heerenveen heeft de juiste insteek gekozen.� Hij hoopt dat het Heerenveens model snel navolging krijgt in de rest van Nederland. “We moeten voorkomen dat er overal tegelijkertijd verschillende experimenten gaan lopen, maar zorgen dat we ervaringen bundelen en verder bouwen aan het model van Heerenveen. Daarmee houden we ook de snelheid erin.�

Waardering ministeries
Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet via een videoboodschap weten dat ze vooral gecharmeerd was van de uitgangspunten van het Heerenveens model: van vertrouwen van de overheid in burgers en bedrijven, en van de omslag van ‘betutteling naar eigen verantwoordelijkheid’. Ze gaf tevens aan dat ook haar collega Heemskerk van Economische Zaken de Heerenveense aanpak toejuicht. Het ministerie van VROM was bij monde van Nico Tilstra, directeur van de VROM-inspectie Noord, wat voorzichtiger. Het ministerie van VROM juicht het verminderen van regels toe, maar Tilstra is huiverig voor het ‘ongebreideld afschaffen van regels en voor initiatieven die door elkaar lopen’. Hij stemt ermee in dat Heerenveen afwijkt van het wettelijk kader, maar wil dat andere gemeenten nu eerst de ervaringen in Heerenveen afwachten.

Eerste aanvraag bouwvergunning
De eerste aanvraag bouwvergunning volgens Heerenveens model werd tijdens de bijeenkomst ingediend bij wethouder Meine Scheweer. Architectenbureau Alynia vroeg namens haar opdrachtgevers Rabobank Heerenveen, Ventus en Priore een vergunning aan voor drie markante kantoorgebouwen bij Sportstad Heerenveen. Scheweer nam de afgeslankte aanvraag in ontvangst en zegde toe dat deze snel afgehandeld zal worden.

Aanvragen van half april
Vanaf 16 april 2007 kunnen alle aanvragers hun bouwaanvraag volgens Heerenveens model indienen bij het loket van het gemeentehuis of via internet. Omdat ze bij de aanvraag een verklaring tekenen dat hun bouwplan aan de gestelde eisen voldoet, hoeven ze daarbij minder gegevens aan de gemeente voor te leggen. Hierdoor hebben ze sneller een vergunning in huis en krijgen ze een korting op de gemeentelijke leges van 10%, tot een maximum van 1000 euro.
Provincie:
Tag(s):