donderdag, 1. maart 2007 - 10:45

Intensieve verkeerscontroles Engweg e.o.

Vanaf maandag 5 maart gaat de politie intensieve verkeerscontroles uitvoeren op de Engweg en omgeving in Driebergen-Rijsenburg. De eerste week wordt als een ‘waarschuwingsweek’ beschouwd. Weggebruikers worden op hun gedrag aangesproken. Overtreders ontvangen dan geen bekeuring, maar worden staande gehouden en krijgen uitleg van de politie over de overtreding die ze hebben begaan. Gedurende de handhavingsactie controleert de politie vooral op het overtreden van de maximale snelheid, maar ook op de helmplicht en de gordelplicht.

Vanaf maandag 12 maart tot de zomervakantie in juli treedt de politie handhavend op met betrekking tot naleving van de verkeersregels. In geval van overtreding wordt dan daadwerkelijk bekeurd.

Met de handhavingsactie wil de politie het weggedrag van verkeersdeelnemers verbeteren en de gevoelens van verkeersonveiligheid bij omwonenden verminderen. Reden voor deze actie is de bezorgdheid die omwonenden van de Engweg e.o. bij de gemeente hebben geuit over de verkeerssituatie in de straat. De gemeente neemt deze ervaringen serieus. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de politie en het openbaar ministerie over deze actie.
Provincie:
Tag(s):