dinsdag, 6. maart 2007 - 10:50

Inwoners mogen meepraten over bestemmingsplan voor het buitengebied

Dokkum

De gemeente Dongeradeel werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. In dit nieuwe bestemmingsplan moet de gemeente antwoord bieden op tal van vragen met betrekking tot de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Om te komen tot goede oplossingen, raadpleegt de gemeente de inwoners van Dongeradeel en de gebruikers van het gebied.

Tijdens twee bijeenkomsten voor de inwoners van Dongeradeel op woensdagavond 28 maart en dinsdagavond 3 april 2007 in het gemeentehuis te Dokkum, wordt ingegaan op vijf verschillende thema’s. De kwaliteit van het landschap, ruim baan voor de landbouw, vrijkomende boerderijen in perspectief, recreatie van regeluren naar stimuleren en wonen in het buitengebied. Deze thema’s zijn nader uitgewerkt in een discussienota die ter voorbereiding op de bijeenkomsten is opgesteld. De discussienota ligt ter inzage in het gemeentehuis en is in te lezen op www.dongeradeel.nl.

Naar aanleiding van de discussiebijeenkomsten wordt een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Hierin worden de uitkomsten van de bijeenkomsten waar mogelijk meegenomen. Later, tijdens de formele procedure wordt iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dan volgt ook de fase van bezwaar en beroep. Op dit moment wil de gemeente inwoners of gebruikers zoals ondernemers of recreanten uitnodigen voor de discussie. Het is nu nog niet mogelijk te reageren namens een bepaalde belangenvereniging. Hiervoor worden tijdens de formele procedure mogelijkheden geboden.

Belangstellenden die mee willen praten over de toekomt van het buitengebied kunnen zich opgeven bij de heer J.P. Koppert van de gemeente Dongeradeel voor één van de bijeenkomsten bij een onderwerp naar keuze. Op www.dongeradeel.nl en in de Nieuwe Dockumer Courant van 7 maart en 14 maart is meer informatie te vinden over de discussienota, de bijeenkomsten en aanmelding.
Provincie:
Tag(s):