dinsdag, 27. maart 2007 - 9:13

Is Leeuwarden veiliger geworden of niet?

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden maakt er veel werk van om de veiligheidssituatie in de stad te verbeteren. Samen met de politie, maar ook met andere organisaties, zijn tal van maatregelen genomen en activiteiten uitgevoerd die ertoe moeten leiden dat Leeuwarden veiliger wordt. De cijfers uit de jaarlijkse wijkveiligheidsindex geven aan dat in Leeuwarden de veiligheid verbetert, ook in 2006 is de stad weer veiliger is geworden.

De precieze resultaten van de wijkveiligheidsindex over 2006 en daarmee het effect van de genomen maatregelen zullen woensdag aanstaande in het buurthuis Tjerk Hiddes worden gepresenteerd door burgemeester Geert Dales en de Leeuwarder groepschef van de politie Thea v.d. Bos-Sinnema. Er wordt nader ingegaan op ontwikkelingen in de Binnenstad, de Vrijheidswijk, maar ook de Tjerk Hiddesbuurt en Heechterp.
Provincie:
Tag(s):