woensdag, 14. februari 2007 - 20:00

JOVD geschokt door afwezigheid Brabant in kabinet

Roosendaal

De Afdeling Eindhoven van de Jongeren Organisatie Vrijheid & Democratie (JOVD Eindhoven) is geschokt door het volledig ontbreken van Brabanders in het nieuwe kabinet. In de inmiddels bekendgemaakte lijstjes zijn geen Brabanders terug te vinden. Bovendien is er geen enkele kandidaat die niet kan bogen op een jarenlange stoelendans in politiek Nederland. Enige uitzondering lijkt Ella Vogelaar; zij is geboren in Brabant en heeft ervaring in het bedrijfsleven.

De jonge liberalen zijn verbijsterd dat het nieuwe kabinet volledig via persoonlijke netwerkjes tot stand is gekomen. Dit heeft er toe geleidt tot een grote geografische concentratie van aanstaande kabinetsleden en tot een situatie waarin vrijwel geen kandidaten van buiten de politiek komen. De JOVD Eindhoven begrijpt nu ook waarom een speciale “Randstad bestuurslaag� niet is opgenomen in het regeerakkoord. Zij beschouwt het gehele kandidaat-kabinet als een taskforce Randstad, verrijkt met een clubje (drie!) Limburgers.

De JOVD Eindhoven heeft haar bezorgdheid inmiddels per brief aan de Commissaris van de Koningin verstuurd. In deze brief verzoekt de JOVD Eindhoven de Commissaris deze bezorgdheid door te geleiden naar de Koningin, en een actieve rol te spelen om de politieke ondervertegenwoordiging van Brabant in de landelijke politiek aan te pakken.

In de Tweede Kamer is de provincie Brabant al ondervertegenwoordigt, met slechts 11 van de 150 zetels (7,3%). Dit terwijl 2,4 miljoen van de 16,4 miljoen Nederlanders in Brabant wonen (14,6%).
Provincie:
Tag(s):