vrijdag, 2. februari 2007 - 11:37

Meer bewijs menselijke bijdrage aan klimaatverandering

Zeist

Regeringen moeten zich wereldwijd inspannen om de uitstoot van CO2 stevig terug te dringen, vindt het Wereld Natuur Fonds naar aanleiding van de vanochtend uitgebrachte bevindingen van het International Panel on Climate Change (IPCC). "Dit klimaatalarm van de wetenschappers noopt tot actie! Eindelijk is er wetenschappelijke consensus dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door toedoen van de mens. Ook de Nederlandse regering moet zich dit aantrekken en zowel in eigen land als op Europees niveau werken aan ambitieuze, bindende maatregelen om de uitstoot van CO2 verder terug te dringen.", zegt algemeen directeur Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds.

Het Wereld Natuur Fonds vindt dat de Europese Unie in de komende raadsbijeenkomst in maart moet besluiten de uitstoot van broeikasgassen per 2020 terug te brengen met 30 procent. Verder dringt het Wereld Natuur Fonds aan op bindende doelstellingen voor de Europese energiesector om in 2020 minimaal 20 procent van de energie uit duurzame energiebronnen te genereren. Op deze manier wordt de stabiliteit die nodig is voor investeerders gegarandeerd. Tot slot moet er een strict energieplan komen zodat jaarlijks minimaal 1procent wordt bespaard op de energieconsumptie binnen Europa.

De IPCC, een door de Verenigde Naties en de World Meteorological Organization ingesteld panel om de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering te bundelen, brengt vandaag in Parijs haar vierde Assessment Report uit. Het rapport stelt dat er sinds de vorige rapportage in 2001 nu consensus bestaat dat klimaatverandering zich daadwerkelijk voltrekt, en dat menselijke activiteiten (zoals het verbranden van fossiele brandstoffen) daarvoor primair verantwoordelijk zijn. De verwachte temperatuurstijging in deze eeuw zit volgens de IPCC tussen de 1 en 6,3 graden Celsius; het Wereld Natuur Fonds vindt een gemiddelde stijging van meer dan twee graden onverantwoord.

Niet alleen overheden, maar ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. Het Wereld Natuur Fonds organiseert op dit moment in Parijs een tweedaagse "Climate Savers"-conferentie met twaalf grote, internationale bedrijven zoals Nike, IBM en Johnson & Johnson, om gezamenlijk afspraken te maken over een CO2-reductie van in totaal 10 miljoen ton per 2010.
Provincie:
Tag(s):