donderdag, 1. maart 2007 - 16:59

Meer politiecontroles in Meppeler wijk

Meppel

Iedereen die te hard rijdt in de wijk Haveltermade teMeppel, loopt vanaf 6 maart een grote kans om bekeurd te worden. De gemeente Meppel heeft namelijk afspraken gemaakt met de regiopolitie over structurele politiecontroles.

Uit klachten over verkeersonveiligheidsgevoelens, bleek dat de wijk Haveltermade in Meppel vaak werd genoemd als onveilig ervaren locatie. De controles worden uitgevoerd door de basiseenheid van de regiopolitie in nauwe samenwerking met het project Subjectieve Verkeersonveiligheid van de politie Drenthe.

De handhaving loopt vanaf 6 maart 2007 tot zolang het nodig is. Tijdens de eerste 6 weken is er sprake van vrijwel dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag. Maandelijks presenteert de politie de handhavingsinzet en resultaten. Mede op basis hiervan bepaald de politie in overleg met gemeente de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Uit een onderzoek naar subjectieve verkeersonveiligheid, dat de gemeente Meppel heeft gehouden, bleek dat de wijk Haveltermade in Meppel vaak werd genoemd als onveilig ervaren locatie. Daarbij werd als gevaarlijk verkeersgedrag meestal overschrijding van de maximum snelheid genoemd. Uit metingen, die eind vorig jaar op de doorgaande wegen zijn gehouden, blijkt dat deze klacht ook objectief bevestigd wordt. De rijsnelheden liggen beduidend hoger dan de toegestane maximum snelheid van 30 km/u. Met name de zwakkere verkeersdeelnemers komen door het gedrag van automobilisten in het gedrang.
Provincie:
Tag(s):