maandag, 8. januari 2007 - 13:25

Minder banken, winkels, en horeca

Amstelveen

Tussen 2001 en 2005 daalde het aantal winkels en (vrijetijds)voorzieningen per 100 duizend inwoners met 8 procent. Op het platteland was de afname met 6 procent minder dan gemiddeld in Nederland.

Het aantal voorzieningen (winkels, bankfilialen, horecagelegenheden e.d.) is tussen 2001 en 2005 teruggelopen van 899 naar 825 per 100 duizend inwoners. In gemeenten op het platteland daalde het van 837 tot 787. Voor geheel Nederland lag het aantal voorzieningen in 2005 bijna 5 procent hoger dan in de plattelandsgemeenten. De steden hadden ruim 7 procent meer voorzieningen.

Het aantal voorzieningen per 100 duizend inwoners is in de provincies Groningen en Zuid-Holland het sterkst gedaald. Alleen in Flevoland bleef het op peil, ondanks de sterke groei van het aantal inwoners.

In Drenthe verminderde het aantal voorzieningen per 100 duizend inwoners het minst. In de overige provincies was de daling vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Steeds minder levensmiddelenwinkels op het platteland
Op het platteland is het aantal winkels in levensmiddelen fors verminderd. Per 100 duizend inwoners daalde het tussen 2001 en 2005 met 18 procent. In Zuid-Holland en Utrecht lag de afname boven de 20 procent.

Het aantal bankfilialen daalde met 38 procent relatief het meest. Desondanks ligt dit aantal op het platteland nog altijd hoger dan in de stad. De sterke afname van het aantal bankfilialen valt samen met de opkomst van internetbankieren.

Het aantal vestigingen in de dienstverlening (kappers, videotheken e.d.) groeide op het platteland met 11 procent meer dan gemiddeld in Nederland. Daarbij heeft vooral Flevoland een inhaalslag gemaakt.

De vermindering van het aantal horeca-vestigingen op het platteland (-7 procent) is kleiner dan in de stedelijke gebieden. Gemiddeld in Nederland verminderde dit met 10 procent.

Voor de overige voorzieningen is het beeld gemengd. Zo daalde op het platteland het aantal culturele voorzieningen sterker dan landelijk, maar bleven de sportvoorzieningen gelijk, terwijl dit landelijk gezien terugliep.
Categorie:
Tag(s):