woensdag, 2. mei 2007 - 10:32

Motormuizen vergrijzen

Amstelveen

Op 1 januari 2007 telde Nederland bijna 568 duizend motorrijwielen, 15 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van het motorfietsenpark staat geregistreerd in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Het motorbezit lijkt ook steeds minder aantrekkelijk onder jongeren. Nog geen 10 procent van alle motorrijwielen staat op naam van personen beneden de 30 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2006 zijn 15 duizend motorfietsen verkocht, het laagste aantal sinds jaren. In het topjaar 2000 werden nog 20 duizend motorfietsen verkocht. De groei van het park motorfietsen neemt langzaam af. Tussen 1998 en 2003 nam het aantal motoren jaarlijks toe met 5 procent, daarna nam de groei geleidelijk af, tot 2,7 procent in 2006.

Een derde van alle motorfietsen is jonger dan 10 jaar, ruim de helft is jonger dan 15 jaar.

Bijna de helft van alle motorrijwielen staat geregistreerd in slechts drie provincies, namelijk in Zuid-Holland (16 procent), in Noord-Brabant (16 procent) en in Noord-Holland (15 procent).

In de periode 1998-2007 groeide het aantal motorrijwielen het snelst in de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) met een gemiddeld stijgingspercentage van 67 procent. In de drie zuidelijkste provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) werd het motorpark in dezelfde periode anderhalfmaal zo groot.

De afnemende groei van het park motoren komt mede door een verminderde belangstelling voor motorrijden in de jongere leeftijdsklassen. In 2007 was nog geen 10 procent van alle motorfietsen in bezit van twintigers, in 2000 gold dat nog voor 20 procent van het park. Inmiddels is bijna tweederde van alle motoreigenaren ouder dan veertig jaar en lijkt sprake van een zekere vergrijzing.
Categorie:
Tag(s):