woensdag, 7. november 2007 - 21:35

Natuur en recreatie passen goed naast elkaar

Assen

Drenthe gaat de toeristische sector nadrukkelijk integreren in het beleid voor het landelijk gebied, dat blijkt uit een brief aan de staten. Natuur- en landschapspartijen én vertegenwoordigers van de recreatiesector hebben aangegeven samen te willen werken aan knelpunten in het landelijk gebied.

Het college wil deze nieuwe samenwerking verder stimuleren en ondersteunen door een samenhangend pakket aan maatregelen. Het college wil daarbij zoeken naar een brede, integrale subsidieregeling.

Portefeuillehouder landelijk gebied en toerisme Rein Munniksma ziet door de samenwerking ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel de toeristische ondernemers als natuur en landschap in Drenthe. ‘Toerisme is een belangrijke economische pijler in het landelijk gebied’, volgens Munniksma, ‘Daarom moeten we ontwikkelingen in de sector ook benaderen in samenhang met overige ontwikkelingen in het landelijk gebied’. Het college doet in een brief aan de staten een aantal concrete voorstellen om dat proces verder vorm te geven.
Provincie:
Tag(s):